tìm từ bất kỳ, như là fleek:

ITDHT đến ithinkyouaresobeautiful