Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:

Lick's it đến lid dick