tìm từ bất kỳ, như là muddin:

Like a dog with a burst ball đến Like Bender