tìm từ bất kỳ, như là cunt:

like a fat kid on a donut đến Like Bombing