Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là 420:

Mean jerk đến measure twice, cut once