tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

Morally Bankrupt đến Mordecai