Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

mute the fuck up đến mut lun yeah ah