Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:

my evil plan is now coming into effect! đến my head hurt