Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

Oh-Noner đến OH SHIT ITS THE BOSS!