tìm từ bất kỳ, như là timebomb:

Oh Peter đến oh snap, that's my kid's diaper money