Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là danger wank:

put some treble in it! đến Put the Sprinkles on it