Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

ric flair drunk đến Richard Skull