Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là dirty brownie:

scuse me oh my god! đến scuzzlecunt