Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

Shankaholic đến shank you with my oboe