tìm từ bất kỳ, như là fleek:

shiny object reaction đến shipped out