Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

Shit the Bitch đến shitting my senses