Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

shoot the dog đến Shop Keeper