Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:

soap dropper đến so badass!