Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là seagulling:

Sugar coating. đến sugar knuckle