tìm từ bất kỳ, như là dirty sanchez:

sympathetic pat on shoulder đến symsia