Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là danger wank:

Thumbing My Sack đến Thumbs up if you agree!