Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là basic bitch:

turn in your man card đến Turn up the Man