Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:

two midgets in a headlock đến Two Passengers Up Front