tìm từ bất kỳ, như là darude - sandstorm:

ugly as a hat full of arseholes đến Ugly Monkey