Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:

understatement đến underwater cave diving