Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:

unwarranted self-importance đến up4luck