Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:

upon my troth đến upper middle class white girl syndrome