Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là tittybong:

up on it đến upper middle class