Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

What in (the) Sam hill đến what'p homey gee