Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là bae:

what yo mamma gave you đến Wheaton, Il