Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là poopsterbate:

You fuckin genuine? đến you got that yeah