tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
"D
Smiley involving gratitude or cheekiness. the " is a blush.
Thanks so much! "D
viết bởi Yournamecan'tbeblank! 09 Tháng một, 2011