tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
the new name for fycking
I am going over my boyfriends house to nap.
viết bởi Tammy Bytch 22 Tháng năm, 2003