tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
see "Rich Kid Syndrome"
You are soo RKS
viết bởi Psycho Killer 10 Tháng bảy, 2003