tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
No Butt Hole, No Care.

Term used on the site, isanyoneup.com
She wouldn't give up her n00dz. It's over. #NBHNC
viết bởi n00dist 21 Tháng tư, 2011