tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The art of tweeting and riding a bike simultaneously. When bike tweeting, use a # (hashtag). Ex. #biketweet
#biketweet
viết bởi rei1164 26 Tháng tư, 2011