tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
A classification of one's being as evidenced by quality possessions and desirable activities is #highlife
viết bởi Marshaja 13 Tháng mười một, 2013