tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
a cryptic 'under the radar' way of writing 'shit happens'
Sometimes your website posts get censored, but I say fogedaboudit; $#!t #@ppen$
viết bởi elsquid 19 Tháng năm, 2010