tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
$20
an ending to any boring story to make it awesome
i was walking, and then i found $20
viết bởi mmmmmmmmmmaaaaddie 03 Tháng ba, 2009