tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
The derogatory name for Sony
$ony has taken micro$oft's place in issuing the new world order
viết bởi rek-cram 31 Tháng một, 2011