Top Definition
Usually written ol' chap since the apostrophe should be placed where the missing letter is. Short form for "Old Chap", which is a British way of saying "Dude".
"My word, 'ol chap, the Queen just snogged that fag." means "Check it out, dude, the Queen just french kissed that cigarette."
viết bởi SeanAnthonySmith 24 Tháng ba, 2006
This is an oldie word....it means an old friend...
How ya doin 'ol chap? or Where to 'ol chap? (Where do you want to go)
viết bởi *princess* 08 Tháng chín, 2005
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×