tìm từ bất kỳ, như là fob dot:
 
1.
The ultimate flirtatious smiley face.
Hey girl we should hangout tonight (:;p
viết bởi PINC1 30 Tháng một, 2011