tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Symbol for the BMW M5.
/ / / / \ / ll-----l
/ / / / \/ ll
/ / / / ll----ll
/ / / / /l /l l-----ll
/ / / / / l / l l------l
viết bởi EJL 24 Tháng hai, 2004