tìm từ bất kỳ, như là ethered:
 
1.
/.D
A pirate emoticon used to express joyful rebellion
dude i just totally cheated on a test /.D
viết bởi pyzaist 21 Tháng hai, 2011