tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
/meh/, i really dont care
OMG!! AUHFAJHFAJF!
/meh/
viết bởi hachicken 18 Tháng chín, 2013