tìm từ bất kỳ, như là jamflex:
 
1.
/soc/ is where all the "rate me," meetup, report in, cam, etc. threads are.
/soc/

Swibbles: How do you guys think i look?
Kitaru: omg soo qt <33
viết bởi Swibbles 10 Tháng một, 2011