tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
:"D
This characterizes the Anime character known as Naruto Uzumaki.
:"D <--Look! Its Naruto!
viết bởi r45k 24 Tháng bảy, 2008

Words related to :"D

:d :d, naruto, uzumaki, anime