Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
::D
its like :D but ::D is an alien version.
Person1-> dude my mom just died.
Person2-> ::D
viết bởi wyaaaatt 05 Tháng mười một, 2007
22 14