tìm từ bất kỳ, như là demisexual:
 
1.
:<}
I wanna eat your pussy emoticon.
Damn girl, make me wanna :<}
viết bởi KindaDeaf 30 Tháng mười, 2013