Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là sapiosexual:
 
1.
:=D
"aim term" used as symbol for a dick/head/sex :=D
: (balls)
= (shaft)
D (head)
i luv :=D or hes such a :=D or go suck a :=D
viết bởi musho 22 Tháng tám, 2007
7 41

Words related to :=D:

balls dick head penis shaft