:-D is an emoticon that typically means laughing, big smile.
(a) Hahahahaha :-D

(b) lol :-D

(c) lmao :-D

(d) rofl :-D
viết bởi Its michael from melbourne bitches 18 Tháng tám, 2006
1. A smiley indicating you're laughing so hard a tear comes out.

2. Or a face showing that you are grateful.
1. ''Lmfao, dude. :'D ''
2. ''Omg. Thank you so much. :'D ''
viết bởi I think I'm in love. Kidding. 04 Tháng năm, 2010
The gap-toothed version of the smiley :D
bob: Ding lvl 12!
jane: gratz lol!
bob: :Đ
james: omg haxors!1!!
viết bởi dyldo baggins 22 Tháng mười một, 2009
A Very High Confidence or cocky smile.
:) - is a modest smile
:D - is a shit faced ear to ear grin, saying to the world, i know, i'm amazing
viết bởi RedRussia60 16 Tháng tư, 2007
a smiley used as a provocative way of licking your upper lip.
i'm so hot right now :d
viết bởi kayte:] 29 Tháng tư, 2009
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×